projekt strony midea.pl
Naglowek

Samråd

Det första rekommenderade steget på en så specifik marknad som Polen är att göra det i sällskap med någon som vet alla polska rättsliga, ekonomiska och sociala nyanser. Personen kommer att visa dig den rätta riktningen och strategin som ska leda dig rakt till vinsten. Man bör endast lita på de erfarna rådgivarna – sådan är Navati.

Lorem Ipsum Solor Dolos.

Förhandlingar

“Ord” i affärsrelationer har en otrolig makt – tack vare dem skapas nya företag, kontrakt i miljonklassen avtalas på den globala nivån, samarbetet utvecklas vilket resulterar mycket ofta i innovativa produkter … Ord kan dock även splittra. Så hur kan framgång uppnås? Det viktigaste här är att kombinera ord klokt, att ange dem i processen för kommunikationen och även att anpassa dem i det kulturella sammanhanget. Allt detta kan nämnas med ett ord: förhandlingar.

Utbildningar

Kunskap är en nyckelkompetens i affärersrelationer, skapar ett slags evighetsmaskin som utvecklar och producerar obegränsade mängder av framgång. Så om du vill ta del av denna framgång, investera i dina kunskaper med hjälp av vår träning.

Chef att hyra

“Om det finns möjlighet att göra något på ett bättre sätt… Jag kommer att finna det” – det är mitt motto i affärer och även en garanti för framgång. Så om ditt företag behöver ett stöd inom förvaltning eller någon konsult som ska genomföra ett särskilt projekt – räcker det att du börjar samarbetet med Navati.

Om företaget

Naglowek

Varför Navati

Om du vill komma in på marknaden

Eftersom den polska marknaden håller på att bli – sakta men säkert – en spegelbild av  iländernas marknader. Man tillämpar lösningar och affärsmodeller inklusive från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det är värt att utnyttja detta tillfälle. Ditt företag kan också vara framgångsrikt i Polen, speciellt om det är framgångsrikt utanför dess gränser. Navati kommer att visa dig den riktning som leder till framgång.

Om du behöver en rådgivareEftersom Navati vägleds av erfarenhet som stödjs av kunskapsbaserad ekonomi, marknadsföring och juridisk vetenskap. Mina erfarenheter från olika branscher, med många organisationskulturer, från affärskontakter med företag i Europa, USA och Mellanöstern ger mig rätten att vara en konsult. En konsult för vilken konsten att förutspå från en kristallkula är något främmande, en konsult som kan skapa en framgångstrategi och genomföra den konsekvent.

Om du behöver någon som kan leda Eftersom Navati inte bara lyssnar till kundernas behov, men också förstår dem. Dagens pest inom consulting är ett ålderdomligt “rådgivande” mönster: ”Jag lyssnar på dig, men jag förstår inte så vi försöker göra det” … STOP! Navati accepterar inga försök utan arbetar direkt. Strikt. Med en avsedd effekt.

Erfarenhet

Affärer skapas av människor. Några vet exakt hur man ska anpassa sig i denna värld, de inspirerar sina kollegor och mycket ofta är de mentorer och visar hemligheter av ledarkonsten. För andra är verksamheten en obegriplig labyrint där de verkar som Minotaur och dödar sina chanser att lyckas. Jag har samarbetat med båda typer av ledare, både i Polen och i hela Europa, jag har samskapat spektakulära framgångar, men också sett förfärliga misslyckanden inom management. Tack vare detta kan jag påstå att jag har en bred erfarenhet. Denna erfarenhet är som en magnetnål i consultingkompassen – den gör det möjligt att hitta den rätta riktningen, de bästa lösningarna för alla företag. Detta är vad jag erbjuder er.

 

 

Personal profile I am a dynamic, goal- and very detail-oriented, enthusiastic person, with experience in various types of sales, marketing and management. I am a skilled negotiator and have extensive experience cooperating with foreign customers, especially in the B2B market. I am well used to working as part of a team, but I am also a self-starter with plenty of initiative. I am a good listener, initiative taker and out-of-the-box thinker.

Referenser

“I have known Daniel to be a cheerful and responsible sales manager! He has good networking skills with positive outlook. He can work independently and manage multiple projects well. I am sure he can provide good value in sales & marketing role for any company! I wish him all the best in his career ahead.”

                                                                                                                                                                  Amit Kukreja

                                             Associate Director  - European  Reimbursement & Market Access, Synergus AB


Amit Kukreja

“Three words define Daniel: prolific, inspirational and proactive. Quite regularly I was able to know, observe and hear about Daniel’s achievements within his business development group at Marcus Evans (ME). If I can recall correctly, he has also bagged the award for most revenue generating of our ME’s Stockholm office more than once. I have found him to be confident, proactive and hardworking. Both of us have sailed to new shore since then but we keep in touch regularly for we have been engaged in an upcoming project of Daniel’s which he is very passionate about. I wish him the very best of luck.”

Syed Irfan Ajmal

Corporate Business Development Consultant, Marcus Evans Ltd.

Syed Irfan Ajmal

Offert

Naglowek

Samråd

En av de stora entreprenörerna i det tjugonde århundradet, sade att verksamheten är som havet, där varje företags båt utan en bra navigering kommer att drunkna i den skoningslösa ändlösa vatten. Därför kommer Navati att vara en navigator för dig inom managementkonsulting som leder ditt företag till hamnen av Prosperity.

 

Försäljning Jag kommer att hjälpa dig att utveckla ditt företag och öka försäljning genom:

 • en effektiv försäljningsstrategi, baserad på en grundlig analys av marknaden: produkt, konkurrens, kunder / partners, inklusive identifiering av möjligheter och hot
 • säljprocessens och kundkontaktens optimalisering
 • utbildning av personalen i säljtekniksområdet
 • integrering av försäljning och marknadsföring
 • förberedelse och dokumenthantering för olika aktörer
Marknadstillträde – Polen Jag kommer att hjälpa dig att utveckla företaget på den polska marknaden genom att:

 • utveckla strategiingång och skillnader inom marknadsanalys för din bransch så som möjligheter och hot för verksamheten
 • genomföra omfattande marknadsundersökningar inom ramen för introduktionen av produkten / tjänsten i Polen tillsammans med genomförandet av varans/produktens SWOT-analys (styrkor och svagheter) från den polska marknadens perspektiv och polska konsumenternas förväntningar

 

 

 

Förhandlingar

Förhandlingar är en komplicerad process, både vertikalt (stegvis struktur) och horisontellt, eftersom de gäller många områden av företagsledning och management.  De flesta förhandlingar är en integrerad del av kontrakten men de finns runt omkring oss varje dag, vilket syns särskilt tydligt inom internationella arbetslag.

Rådgivning och affärsförhandlingar inom ramen för kulturella skillnader 

Effektivitet i förhandlingar på en internationell nivå beror inte bara på regler och tekniker som är beprövade på den inhemska marknaden. Ytterligare faktorer som språk, seder, vikten av tid, människors mentalitet avgör ofta hela förhandlingsprocessen. Om vi inte tar hänsyn till dem kommer hanteringen av förhandlingarna att vara begränsad.

Oavsätt om du anlitar Navati för konsultation eller mig direkt i förhandlingsprocessen kommer du att undvika konsekvenserna av att inte känna till kulturella skillnader och du kommer att få ett övertag tack vare min erfarenhet i dessa förhandlingar.

Internationell Human Resources Management Globalisering av affärsverksamheter har påverkat mycket starkt personaladministrationen, och har medfört ett antal utmaningar för chefer. När man leder ett internationellt team då finns det ytterligare utmaningar att leda människor genom specifika mål. Detta kräver inte bara erfarenhet men även speciella personlighets drag. Så om ditt företag behöver hjälp i någon av dessa aspekter kan du räkna med Navati som rådgivare, extern manager, coach och genom att bli ett med teamet kommer att hjälpa företaget fungera effektivt.

 

 

 

Utbildningar

Vi erbjuder dig kurser som ger specifika kunskaper och färdigheter. Professionella tränare och det anpassade kursinnehållet är en kombination som garanterar att pengar som du investerar i din eller dina anställdas utbildning kommer att medföra verkliga fördelar. Om du är intresserad av utbildning inom området som inte beskrivs här kontakta oss – vi är öppna för dina förslag.

 

TEKNIK FÖR SOCIAL PÅVERKAN SOM BASERAR PÅ NEUROLINGVISTISK PROGRAMMERINGSPRINCIP När Cialdini publicerade sin bok “Påverkan”, anpassade affärsvärlden sina regler mycket snabbt. På så sätt byggdes helt medvetet förhandlingsstrategier, kundrelationer osv. Men framgång i affärsrelationer baseras inte bara på dessa sex principer … Vad behöver man veta utöver? Svaret på denna fråga med de verkliga kompetenserna kommer du att få under vår träning.FÖRHANDLINGAR “HÅRDA” OCH “MJUKA” – EFFEKTIVA TEKNIKER OCH HANDLINGSSTRATEGIER FÖR KUNDRELATIONER Förhandlingar har varit, är och kommer att vara en integrerad del av verksamheten. Därför påverkar förbättringar inom detta område så starkt effektiviteten i varje företag.

Det som avgör nederlag eller framgång av förhandlingsresultatet är kunskap och användning av den rätta förhandlingstekniken, hantering av motpartens känslor i förhandlingar och konsten att anpassa budskap och beteende till det kulturella sammanhanget. Alla vill bli framgångsrika så beslutet är enkelt – det är värt att delta i vår kurs.


GRUNDLÄGGANDE OCH PROFESSIONELLA SÄLJTEKNIKER Försäljningen är företagets hjärta – det är just den som sätter igång den komplicerade mekanismenen av verksamheten. Att lära känna säljknepen är att få kompetenserna som möjliggör en medveten hantering av affärsrelationer mellan företaget och kunderna som egentligen är inkomstströmmen. Efter denna utbildning kommer framförallt försäljningseffektivitet och kundkontakt att förbättras. Hur mycket kommer vinsterna att öka? Det beror enbart på i vilken utsträckning du kommer att använda kunskaperna från kursen.PROFESSIONELL KUNDSERVICE Förmågan som kallas professionell kundservice är den kompetens som dominerar i alla jobbannonser oavsett position. Vad säger det? Det råder ingen tvekan om att professionalism inom detta område är nyckeln till framgång för alla företag. Det är därför du bör investera i att förbättra kundservicen, särskilt i svåra situationer. Professionell kundservice leder direkt till ökade konkurrensfördelar och ger dig även möjlighet att bygga upp en positiv bild av företaget vilket är mycket mer ekonomiskt än att spendera tusentals euro på reklam.

Trainings will be provided by dr Aleksander Binsztok

 • autor ponad 70 publikacji naukowych, artykułów prasowych i książek nt. zarządzania, marketingu oraz psychologicznych technik wywierania wpływu społecznego
 • laureat nagrody Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę z zakresu zarządzania organizacjami;
 • jeden z nielicznych naukowców, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia w dziedzinie ekonomii i psychologii do generowania zysków w biznesie;
 • doradca i trener firm, które z powodzeniem stosują w praktyce umiejętność niezauważalnego oddziaływania na myśli, emocje i zachowania innych ludzi.

 

Chef att hyra

“Chef att hyra” är en tjänst anpassad till behoven på dagens marknad, både när det gäller effektivitet i managament och ekonomin av sysselsättningen. När ditt företag behöver ett stöd för att uppnå specifika mål eller genomföra ett specifikt projekt, teckna ett kontrakt med Navati. Då får du en erfaren ledare utan det tidskrävande pappersarbetet.

 

 

Nyheter

Kontakta mig

Telefon:

SE +46.76.564.09.03

PL +48.500.68.48.74

 

Email:

info@navati.se

 

LinkedIn:

se.linkedin.com/in/danbk